نمایش دادن همه 16 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

ديواری آويز كريستالی، رنگ مسی، كريستال وسط سفید بنفش

705,600 تومان
رنگ مسی با درايور ١٢ ولت ارتفاع ٢٦ سانتی متر عرض ١٩ سانتی متر سه حالت نوردهی: نوردهی تركيبی، LED

ديواری آويز كريستالی، رنگ مسی، كريستال وسط سفید

705,600 تومان
رنگ مسی با درايور ١٢ ولت ارتفاع ٢٦ سانتی متر عرض ١٩ سانتی متر نوردهی تركيبی، LED آفتابی و مهتابی

ديواری آويز كريستالی، رنگ مسی، كريستال وسط شامپاینی 1

705,600 تومان
رنگ مسی با درايور ١٢ ولت ارتفاع ٢٦ سانتی متر عرض ١٩ سانتی متر نوردهی تركيبی، LED آفتابی و مهتابی

دیواری طرح گل

417,600 تومان
رنگ سفید با درايور ١٢ ولت ارتفاع ٢٥ سانتی متر عرض ٢٥ سانتی متر سه حالت نوردهی، LED آفتابی و

دیواری طرح لوزی

360,000 تومان
رنگ سفید با درايور ١٢ ولت ارتفاع ٢٢ سانتی متر عرض ٢٢ سانتی متر سه حالت نوردهی، LED آفتابی و

دیواری طرح برگ 3

417,600 تومان
رنگ سفید با درايور ١٢ ولت ارتفاع ٢٥ سانتی متر عرض ١٦ سانتی متر سه حالت نوردهی، LED آفتابی و

دیواری طرح برگ 2

417,600 تومان
رنگ سفید با درايور ١٢ ولت ارتفاع ٢٠ سانتی متر عرض ٢٢ سانتی متر سه حالت نوردهی، LED آفتابی و

دیواری طرح موج

360,000 تومان
رنگ سفید با درايور ١٢ ولت ارتفاع ٢٣ سانتی متر عرض ١٢ سانتی متر سه حالت نوردهی، LED آفتابی و

دیواری طرح برگ 1

417,600 تومان
رنگ سفید با درايور ١٢ ولت ارتفاع ٢٧ سانتی متر عرض ١٧ سانتی متر سه حالت نوردهی، LED آفتابی و

دیواری طرح پروانه

360,000 تومان
رنگ سفید با درايور ١٢ ولت ارتفاع ١٣ سانتی متر عرض ٢٠ سانتی متر سه حالت نوردهی: نوردهی تركيبی، LED

دیواری طرح دار

417,600 تومان
رنگ سفید با درايور ١٢ ولت ارتفاع ٢٩ سانتی متر عرض ٢٣ سانتی متر سه حالت نوردهی: نوردهی تركيبی، LED

دیواری طرح گرد

360,000 تومان
رنگ سفید با درايور ١٢ ولت ارتفاع ١٩ سانتی متر عرض ١٩ سانتی متر سه حالت نوردهی: نوردهی تركيبی، LED

دیواری طرح الماس

388,800 تومان
رنگ سفید با درايور ١٢ ولت ارتفاع ٢٢ سانتی متر عرض ٢٢ سانتی متر سه حالت نوردهی: نوردهی تركيبی، LED

دیواری طرح گل لاله

388,800 تومان
رنگ سفید با درايور ١٢ ولت ارتفاع ٢٣ سانتی متر عرض ١٨ سانتی متر سه حالت نوردهی: نوردهی تركيبی، LED

دیواری گرد دوبل

360,000 تومان
رنگ سفید با درايور ١٢ ولت ارتفاع ١٩ سانتی متر عرض ١٩ سانتی متر سه حالت نوردهی، LED آفتابی و

دیواری طرح بیضی دوبل

388,800 تومان
رنگ سفید با درايور ١٢ ولت ارتفاع ٢٢ سانتی متر عرض ١٥ سانتی متر سه حالت نوردهی، LED آفتابی و